هزاران مانع رو  میشه با صبر و تلاش  ازش گذشت اما وقتی اونی که بخاطرش تلاش میکنی حاضر نیست به پای تو بمونه و حتی یه کلمه بگه اون هم تو رو میخواد دیگه هیچ کاری نمیشه کرد.....

.....

دوستت دارم کاش یه کلمه میگفتی.....

/ 3 نظر / 31 بازدید
ati

[ناراحت][نگران]

سمیه

گمشده خودراکجابیابم تا...[دلشکسته]

خسرو پیری

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی خدایا تنها تو را دارم تنهایم مگذار [گل][گل]