بمیر قبل از اینکه بمیری...

هوا بارونی شده من هم دارم خفه میشم میفمیدید دارم خفه میشم از این بار زندگی بیخود و کثیفی که درش  هستم. از این زندگی کلافه شدم و مثل احمق ها رفتار کردم و باید الان   احساس کنم دارم خفه میشم .  حس می کنم باید زودتر بمیریم قبل از اینکه مرگ من رو بکشه من مرگ رو بمیرانم  تا دوباره زنده بشم  تا این مردار بودن بیرون در بیام تا بشم حمیدرضا که  اعتقاد داشت و عقیده و  یه ذره ایمانی  و امید به آینده . باید بمیرم  تا دوباره  زنده بشم  (شاید هم دوباره زنده نشم زیاد مهم نیستش) . باید به ایمان واقعی برگردم به اون حس خاص . باید برگردم  تا دیگه درست بشم ... باید بمیرم قبل از اینکه بمیرم...

از تمام افرادی که توی اینجا باعث ناراحتی شون شدم عذرخواهی می کنم ... به امید دیدار...

....................................................................................

/ 0 نظر / 5 بازدید