سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای

منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

منم من، سنگ تیپاخورده ی رنجور

منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ی ناجور

نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم

بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم

شعر : اخوان ثالث

........

زندگی همیشه اونطوری که ما میخوایم نیستش و اونطوری که باید باشه هم نیستش. بعضی از چیزها  ساده و طبیعی هستش که توی زندگ اکثر مواقع وجود نداره. یه سری نیازهای اولیه برای زندگی که باید همش دست و پا بزنی تا بتونی پیدا کنی و  پیدا نمیکنی.....

پی نوشت : این نوشته ها وبلاگ اشاره به شخص خاصی داره  پگاه . نه  کسی دیگه.

/ 0 نظر / 27 بازدید