باید امروز کنارم بودی. باید امروز میدیدمت و بغلت میکردم و روز زن بهت تبریک میگفتم و کادوت میدادم و با همدیگه بیرون میرفتیم و  یه شام دو نفره توی رستوران میخوردیم شاید میرفتیم همون رستورانی که تو میگفتی شب ها اجرای زنده داره و یه بار اونجا با همدیگه ناهار خوردیم ...

کاش بودی این روزها بیشتر از هرچی احتیاج به بودن کنارم دارم کاش خانواده ت قبول میکردن....کاش....

/ 0 نظر / 32 بازدید