وقتی مجبور باشی هر روزکارای تکراری انجام بدی هيچ تنوعی هم توی اين کارا نباشی

هيچ کسی هم نداشته باشی که به حرفات گوش بده و هيچ جا ی تازهی نباشه که بتونی به اون جا بری واقعا زندگی جهنم نيست؟

/ 2 نظر / 36 بازدید
vahid

اگر هیچ کس نباشد باز هم خدا هست خدا جای تمام نداشته های من در زمین است!!! ( قسمتی از گفته ی شریعتی بزرگ)