دلم بدجوری گرفته...حسابی گیج و منگ شدم....موندم با این زندگیم چیکار کنم..

...وقتی حماقت و عشق با همدیگه مخلوط بشن نتیجه ش این میشه که میدونی شدنی نیستش . میدونی که دیگه اون هم بریده و دیگه چیزی مثل سابق نیست اما باز درک نمیکنی و باز بهش میگی عاشقتم و دلم برات تنگ شده و منتظرتم هنوز....

.....

این روزها چقدر زود میگذره انگار که وجود نداره . انگار فقط یه لحظه هستش یه لحظه غمگین و سرد و بی روح که داره همیشگی هستش و کش دار.....

/ 0 نظر / 23 بازدید