بیست

سه

قبل از دو راهی انتخاب می کنی  یا  سر دو راهی؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
ساینا

نمیدونم چرا تابلوهارو درت نگاه نمیکنیم که قبله دوراهی تصمیم بگیریم نه وسطش که دیگه خواسته نخواسته مسیر رقم خورده ....