بهم میگی بخاطر دوری از من اشک ریختی .دیگه به آینه نگاه نمیکنی و توی این یه سال پیر شدی ...نمیدونی من چه شبها خوابم نبرد بخاطر ندیدن تو و اون چشمهای. قشنگ تو...نمیدونی هر چقدر هم بگذره باز تو برام زیباترین چهره دنیا رو داری هر جور که باشی برام زیبا هستی گلم....

/ 0 نظر / 26 بازدید