خودتون ازاد باشيد

آزادي چه خونها كه براي تو ريخته نشده است. (

اما كسي آزاد نشده است)

 

 

 

 

هيچ كس نميتونه كه منكر خوبيه آزادي بشه

 

 

اما آزادي توي هيچ كجا دنيانيست توي امريكا آزادي نيست توي اروپا هم آزادي نيست

 

 

يادتونه كه وقتي توي اتريش يه حزب رستگرا با راي مردم( دموكراسي يعني راي مردم

 

 

حالا هر نتيجه اي كه بدست بياد) اون راي رو قبول نكردن وچه فشاري به اتريش اوردند

 

 

توي آفريقا كه ازادي اصلا وجود نداره مثل آسيا.

 

 

بعضي ها ميگن توي هند دموكراسي وجود داره اما با اون همه ادم بي سواد كه

 

 

فقط به فكر نون شبشون هستن وبا سياستمدارا فاسد بازم دموكراسي وجود داره؟

 

 

توي ايران هم دموكراسي وجود نداره مثل همه جا.

 

 

به نظر من تلاش با براي آزادي محكوم به شكسته تا همه خودشون ازاد نباشن

 

تا وقتي كه يه نفر خودش از درون آزاد نباشه نميتونه ديگران رو ازاد ي بده

 

بايد ما اول خودم آزاد باشيم بايد به ديگران بگيم كه تلاش كنن توي وجود خودشون آزاد باشن

 

شايد بگيد كه اين كار سختر از آزاد كردن جامعه هستش وامكان نداره

 

تمام مردم آزاد از درون بشن درسته اما حتا اگه خودمون هم از درون ازادي رو بفهميم

 

ديگه حاضر نميشيم كه زير بار زور بريم.راستي ديگه من از اين جور حرفا نمينويسم

 

چون كه توي ايران حرف زياد زدن اما عمل كسي تا حالا نكرده.

/ 0 نظر / 6 بازدید