نمیشه . واقعا نمیشه .  اصلا و ابدا  نمیشه و من حاضر نیستم باور کنم.  این حقیقت نداره . اصلا اون حرفی که زد قبلا فقط برای از سر باز کردن بود نه  اینکه حقیقت داشته باشه.  داره مغزم  منفجر میشه . مطمئنم که وجود نداره ... کاش مطمئن بودم که وجود نداره... خدا... چرا؟ ... واقعا آدم بدی بودم  و این مجازات من هستش این  ندونستن و   در نا آگاهی سوختن؟ واقعا  باید این فکر  مثل خوره تمام ذهنم رو  یواش یواش بخوره که واقعیت داشته هر چیزی که گفته نه برای از سر  باز کردن....دارم منفجر میشم...

/ 1 نظر / 5 بازدید