دیگه فراموشت کردم .... خنده هات و صدات رو فراموش کردم . ...

دیگه حرفهایی که میزدی و حرفهای که میزدم و دیگه پیامک ها و اون زنگ زدن های هر روز . اینکه  هر  شب قبل از بستن شدن  مغازه سر کوچه حتما شارژ گوشیم رو چک کنم که وسط شب  شارژم  تموم نشه رو قراموش کردم دیگه گفتن دوستت دارم رو فراموش کردم ...

فراموش نکرده بودم.......

/ 0 نظر / 53 بازدید