عشق واقعی

عشق بر بين دوانسانها به نظر من دونوع هست  عشقی که توش مسايل جنسی

هست عشقی که فقط دوست داشتن  بسيار زياد  و بی نهايت بين دونفر هستش

البته عشق نوع اول بايد توی زندگی ادم وجود داشته باشه و اين نوع عشق برای همه

توی زندگيشون  يه بار اتفاق می افته  اما عشق نوع دوم عشقی هست که هيچ

وقت برای رسيدن بهم از لحاظ مسايل جنسی که  يکی از چيزايی که توی يه عشق 

واقعی بين دونفر وجود داره نيست .

اين عشق حتا دونفر  پيش هم نباشن يه حالت ارامش و خوشی و شادی که

عشق نوع اول به وجود مياره رو داره . توی اين نوع عشق فقط ياد    معشوق

و فکر کردن و با اون حرف زدن يه حالت ارامش يه ارامشی که تا ابد با ادم همراه

هستش وجود داره. اين عشق رو هيچ چيز و هيچ کس حتا مرگ هم نمی تونه

از بين ببره....

تقديم به تو که خيلی خوبی اين قلب با گلهاش

/ 2 نظر / 4 بازدید
parisa

سلام خيلی قشنگه

زیبا

سلام ..... تبريک به خودم چون من اين عشق رو ژيدا کردم