بیست

شش

عشق برای ازداوج  کافی نیست  اما بدون عشق ازدواج معنایی نداره جزء یه قرارداد

عادی...

/ 3 نظر / 5 بازدید
پسری متولد کوهستان

اره. من یه زوج رو میشناسم که شوهره از زنش تعهدنامه محضری گرفت. برای اونا ازدواج فقط یه قرارداده قربانت حامد

آرمان دیوونه

[دروغگو][دروغگو][دروغگو][دروغگو][مغرور][مغرور][مغرور]