همش به خودم می گفتم که  بالاخره   می تونم  هر  چیزی رو که می خواهم بهش

برسم اما الان فهمیدم که اشتباه می کردم ... خیلی فرق هست  بین اون چیزی که

می خواهی و اون چیزی که بهش میرسی...

ماه گفت : سلام!

سگ کوچولو گفت: سلام! ماه عزیز  من بالاخره بهت  رسیدیم!!

ماه گفت: بهت تبریک میگم  خوش امدی!

سگ کوچولو  گفت: اوه نه!  تبریک باید  بهم نگی چون  هدف من خورشید بود نه

یه چیز  نزدیک مثل تو!

ماه گفت:  چه حیف !   فکر کردم  تو  آرزوی من رو داشتی  ! ... و بعد  ماه  از سگ

کوچولو  دور شد و  اون رو میان راه  ماه و خورشید  رها کرد...