عید فطر به تمام   انسانهای   حق طلب  و دست دار  عدالت و پیروان  حضرت بقیه الله 

اعظم  مهدی موعود (عج)  تبریک و شاد باش میگم.