همه  اش از یک اشتباه کوچیک شروع میشه و منتهی میشه به یک اشتباه بزرگتر و

همیشگی...

زندگی مثل یک رودخانه ای هستش که گاهی وقتها با  سرعتش تو رو به سنگ هاو

صخره های مسیرش می کوبه و گاهی وقتها انقدر کند و آرام حرکت می کنه که  تو

می تونی به آرامش و عشق و لذت  برسی و بعضی وقتها هم این رودخانه   از جریان

می افته و تو باید توی گل و لای  و آب باقی مونده  اش  دست و پا بزنی و درش غرق

بشی بدون اینکه راه فراری داشته باشی. بعضی موقع ها هم این رودخانه  تو به لبه یه

پرتگاه می بری و تو از یک آبشار به پایین سقوط می کنی  اون وقته بستگی داره

چطوری بیای پایین با سر یا با پاهات... اما میدونی این رودخانه آخرش به یه دریا ختم

میشه و چه بخواهی و چه نخواهی  مسیر زندگیت هم مثل این رودخانه تموم میشه...