همه چیز  زیباست حتی درد جدایی از تو... شاید تعجب بکنی اما میدونی

 با وجود  این درد و تنهایی   ،  احساس می کنم که به تو نزدیکتر هستم  اخه میدونی

اینجوری همه اون لحظه ها  فقط تو هستی که در فکر و ذهن  من هستی  نه چیز

دیگه... من دیگه ناراحت نیستم و خوشحال هستم  چون حس می کنم که هر روز دارم

بیشتر از روز قبل  به تو نزدیکتر میشوم و تو رو پیش خودم حس می کنم... می دونم

این  فقط یه احساس و  رویا هستش   اما  با این وجود  برای من زیباست...