همه چیز ما خوبه  جز اینکه ما خوب نیستم...همه چیز عالی هستش  اما  ما  بد هستیم...

همه چیزمون به همه چیزمون نمیاد... همه حرفها و هدفهای زندگیمون فقط شعاره . درست مثل تمام

عقاید و اعتقادتمون که فقط   حرفه و در عمل  ما هم مثل بقیه با تمام کوچک بودن ها و پست بودن ها

و بی خود بودنهاشون شریک هستیم... حتا به اعتراف کردن هامون  به اینها هم  واقعا اعتقادی نداریم  و

یه جور می خواهیم  بخشیده بشیم و  دوباره کارهای قبلیمون رو  ادامه بدیم...

راستی تا به حال فکر کردید که  اونهایی که به قله یه کوه  صعود  می کنند چطوری   پایین بر می گردند؟

درباره قله کوه واقعی میگم...

.......................

برای یه دوست خوب این شعر رو  اینجا می ذارم...

حسـن تو همیشه در فزون باد
رویت همه ساله لالـه گون باد
اندر سر ما خیال عشـقـت
هر روز کـه باد در فزون باد
هر سرو که در چـمـن درآید
در خدمـت قامتت نـگون باد
چشـمی که نه فتنه تو باشد
چون گوهر اشک غرق خون باد
چـشـم تو ز بـهر دلربایی
در کردن سـحر ذوفـنون باد
هر جا که دلیسـت در غـم تو
بی صبر و قرار و بی سکون باد
قد هـمـه دلـبران عالـم
پیش الـف قدت چو نون باد
هر دل که ز عشق توست خالی
از حلـقـه وصـل تو برون باد
لعـل تو که هست جان حافظ
دور از لـب مردمان دون باد