سریال  لاست رو دیدید یا که نه؟ یه سری افراد  که توی یه سقوط هوا÷یما توی یه جزیره

افتادن و مجبور هستند اونجا زندگی بکنند و باقی قضایا... تا به حال شده آرزو بکنید

برید توی یه جزیره دور افتاده و تنهایی زندگی بکنید .  یه دوستی دارم که  یه چندباری

باهش  درباره  این اتفاق و رفتن به یه جزیره صحبت کردم و  رویاها و افکارمون رو

در این مورد بهم گفتیم . اونجا چیکارها می کنیم و  یا  چطوری زندگی  رو  از نو

اونجا درست می کنیم و   چه چیزهایی برای خودمون  اونجا می بریم  از کتاب گرفته

تا  خوردنی ها و   وسایل  مختلف.  خیلی جالبه درباره این چیزها حرف زدن.

حتا تصور کردنش هم خیلی قشنگه.  یه جزیره  فقط برای خودمون. اونجا  ادم  دیگه

مشکلات روزمره   اینجا رو نداره و  به یه سری مشکلات و کارهای جدید  دست و ÷نجه

نرم می کنه و میتونه  راحت و آزاد  برگرده و هر کاری که دوست داشت بکنه و 

هیچکسی هم نیست که مزاحمش بشه  و بدون هیچ مدرک و بحثی درباره  زندگی و

آزادی و عدالت زندگی می کنه و از نور خورشید   و گیاهان  جزیره  استفاده می کنه

بدون هیچ نگرانی. چون اونجا خودت خواستی بری نه زوری بوده و نه ناراحتی سر این

کاری که کردی... واقعا زیباست... 

یه چند وقتی هستش که از اون دوست  خبری ندارم. حسابی دلم براش تنگ شده 

و  نگرانش هستم...