نمیدونم تا حالا شده بری زیر بارون و بعد اونقدر به آرامش برسی که نه حس  می کنی

داری زیر بارون خیس میشی  و نه صدای  بارون رو   بشنوی  چون   به آرامش رسیدی و

یه حس قشنگ و پاک سراسر وجودت رو فرا گرفته... انگار هیچ چیزی بدی وجود نداره

 نه غم و نه درد و نه تنهایی و نه... فقط  احساس پاک شدن می کنی انگار قطره های

بارون تمام وجودت رو شستند و پاک کردند... بیشتر وقتها که غمگین هستم  و بارون

همون وقت داشته می امده ‏ زیر بارون رفتم و قدم زدم و این حس رو تجربه کردم...

حس زیبایی. مثل اینکه هیچ چیزی نیست که ناراحتت بکنه و تو دیگه تنها نیستی

تو هم مثل قطره های بارون شدی  لطیف و زیبا و سرشار از زندگی... کاش الان بارون

می امد...خیلی غمگین و تنها  شدم... غمگین تر و تنهاتر از قبل...

,
ادامه مطلب ...