هوای اینجا بارونی هستش.   نم نم بارون داره می باره و همه چیز رو داره با خودش

می شوره.  خیلی لذت بخشه وقتی  زیر این بارون راه میری و قطرات بارون به سر و

صورتت  برخورد می کنه... من از اینکه  کسی اب  به روی من بپاشه  و خیس بشم

خیلی خیلی بدم میاد . کلا از  خیس شدن خودم و لباسهام بدم میاد  حتا توی 

روزهای  گرم تابستان. اما می دونید از اینکه زیر بارون خیس بشم و تمام لباسهام  ازش

آب بچکه و خیس خیس هم شده باشه  ناراحت نمیشم   و خوشم هم میاد.

بارون تمام وجود زمین و چیزهایی که روش قرار داره از جمله ما آدم ها رو، پاک می کنه و

یه روح تازه در همه چیز  بوجود میاره... یه روح سبز و لطیف و قشنگ... بدون حتا یه ذره

سیاهی و گرد و غبار ،روح ما  و طبیعت  میشه...