وقتی به یاد تو هستم انگار تمام زمین و زمان  زیبا میشه... انگار تمام محیط اطراف پر میشه از گل های سرخ و   فضا پر میشه از عطر  گل ها و شکوفه های گیلاس...

...

وقتی  تو با من خوبی مهم نیست دیگران همه با من بد باشند  چون تو  با منی... وقتی تو هم با من بدی ،  من باید چیکار کنم ... هیچ وقت با من بد نباش عشقم...

...

این هفته سر کار همش بدبیاری می اوردم و  کلی سرزنش شنیدم.... من از حرف شنیدن دیگران به شدت متنفرم و سعی می کنم کاری نکنم که کسی بهم حرفی بزنه  اما  این هفته نمیدونم  چرا اینطوری شدش . خدا رو شکر که تموم شد و خدا کنه یکشنبه وقتی سر کار میرم دیگه از این بدبیاری ها نیارم....

...

این نیز بگذرد ...