توی زندگی هر وقت به دردسر افتادم خودم رو مقصر دونستم چو.ن خودم باعثش بودم . نمیخوام دیگه دوباره دچار دردسر بشم . باید یه کم بیشتر دقت کنم....

...

زندگی اون چیزی که ما فکر می کنیم نیست اون چیزیه که ما در عمل انتخاب می کنیم یا میذاریم برامون انتخاب بشه... زندگی با رویا  صد ها کیلومتر فاصله داره و این هستش که ما هیچ وقت روی آرامش نمی بینیم... میشه به رویا ها رسید اما باید جرات داشت و یه چیزهای رو از دست داد تا به بعضی از رویاهامون برسیم و این از دست دادن برای ما قبولش سخته و گاهی بیش از اندازه ناراحت کننده...