امرروز بعد از مدتها برف باریده و تمام زمین رو پر از برف کرده. منظره زیبایی سفیدی برف روی درختهای خیابون  و پارک نزدیک خونه مون ایجاد کرده...

........

کاش  تو بودی و برف بازی می کردیم و  یه خونه برفی می ساختیم و تنها گرمای داخلش نفسهای تو بود  وقتی در آغوش  من به برف هایی که داره از آسمون  می باره ، نگاه میکردیم. توی اون لحظه فقط من و تو بودیم و  آرامش کامل توی روز برفی  و پر از گرمایی محبتی که از دست های تو به دستهای من منتقل میشد... کاش  اینجا بودی...

...........

چه  زود دل آدم تنگ میشه و میخواد دوباره  اونی که باعث بهار توی دلش شده  رو ببینه...