وقتی توی زندگیت یه نور امید خیلی کوچیکی هم پیدا میشه حتی  روزهای ابری بدون بارون، هم برات زیبا و قشنگ میشه درست مثل حس خیس شدن زیر نم نم بارون  رو حس می کنی ... وقتی امیدی توی زندگیت باشه راهی هستش برای اینکه زندگی  رو ادامه بدی اما نه مثل سابق بی هدف و با رنج و غم...