خوب همه چیز عالی شده . باز بوته گل سرخ که توی باغچه کاشتم ، گل داده پر از گل و غنچه شده . احساس خوبی به آدم دست میده. آبان هم که شروع شده  و حسابی  هوا رو عوض کرده . امروز  هوا ابری هستش اما من شادم  . شاد ، شاد   و این دلیل هم نمیخواد. یه درخت  داخل پارک نزدیک  خونه مون دیدم  رنگ قرمز برگها ش  جالب شده بود . یه چندتا ازش عکس گرفتم.  الان اماده هستم که هر کاری انجام بدم .  شادیم رو قسمت بکنم با اون پرنده بیخیال داخل حیاط . همه چیز برای تغییر اماده هستش . یه تغییر دوست داشتنی و بزرگ ....حداقل امروز اینطوری حس می کنم....

...

به نظرتون  برای یه خواهر زاده 13 ساله تولدش همین هفته هستش چی کادو بخرم بهتر هستش؟ این هفته تولد میثم هستش.