فردا  و يا شايد امروز سال روز تولد  يکی از محبوبترين شاعر من هستش

 

 فردا روزيه که سهراب سپهری کسی که حتا  اونقدر مهربون وخوب بود که وقتی برای

از بين بردن ملخ ها که حمله کرده بودن به مزارع مامور بود  دلش نميامد اين کار رو بکنه

 وحتا مواظب بود که ملخ ها رو زير پاش له نکنه .من خيلی شبا شعرا سهراب رو خوندم

 و با  خوندنشون خيلی لذت بردم و از اين فضايی که همه ما هستيم با خوندن شعرای

 اون در امدم و   وارد دنيای جديدی سراسر از احساس و پاکی شدم...

 

اهل كاشانم ،

  روزگارم بد نيست ،

  تكه ناني دارم ، خرده هوشي ، سر سوزن ذوقي ،

  مادري دارم ، بهتر از برگ درخت ،

  دوستاني ، بهتر از آب روان ،

  و خدائي كه در اين نزديكي است ،

  لاي اين شب بوها ، ‌پاي آن كاج بلند ،

  روي آگاهي آب ، ‌روي قانون گياه ،