أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ ... ﴿زمر /36﴾ آیا خدا برای بنده اش کافی نیست ...

 

آری کافیست... خدا برای بنده اش کافی ست . خدایی که هیچ وقت آدم رو تنها نمیذاره ...در تنها ترین و سخت ترین لحظات زندگی بنده اش با اون  و  یاور اون  هستش خدایی که تمام محبتش رو  نثار بنده ش  می کنه . آری کافی ست  .  هیچ چیز نمی تونه  جای  خدا رو برای بنده ش بگیره... آری کافی ست....

....

 
لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک....
 
....
 
 

یه حس خاصی بهم داد ... چقدر دور شدم... اللهم لبیک...