اين عکسها رو گذاشتم برای اونا که گفتن چرا وبلاگت عکس نداره  و البته برای يه

دوست خوب و مهربونم که خودش می دونه چرا اين عکسا رو گذاشتم