روز زن به تمام خانم های خواننده این وبلاگ تبریک میگم و امیدوارم که همیشه امید داشته باشند. که امید سر چشمه زندگی و زنده موندن هستش و نا امیدی   ، حتی اگه همه چیز داشته باشی،  سر چشمه پوچی و بدبختی هستش !