روزهای تنهایی حمیدرضا

مرگ
نویسنده : حمیدرضا - ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٢
 

مرگ گاهي ودكا مي نوشد

 

 مرگ درذهن اقاقي جاری است

 

مرگ با خوشه انگورمي ايد به دهان