هفت سال گذشت. 

هفت سال گذشت و هنوز اینجا هستش  هنوز روزهای تنهایی تموم نشده هنوز  اینجا مثل سابق باقی مونده به جز اینکه هفت سال  از اولین روزی که این وبلاگ رو درست کردم گذشته. هفت سال از عمرم و ساعتهای زیادی  از زندگیم  در این هفت سال در اینجا سپری شد با این نوشته ها که هرچند ضعیف و کم مایه هستند اما از دل و جان من  نشات گرفته اند، گذشت... هفت سال گذشت  با تمام خوبی و سختی ها و تلخی هاش که روز به روز بیشتر  میشد... هفت سال گذشت  با شما . با شما دوستهای که اکثرا  احساس نزدیکی و دوستی بیشتری  از دوستها و آشنا های واقعی و بیرون از اینجا ،میکردم.  دوستانی که آمدند و ماندن  در این هفت سال .  دوستانی که چند وقتی در اینجا بودن و زود رفتند . با تمام دوستانی که مثل جان دوستشون میداشتم و دارم... هفت سال گذشت  چه سریع گذشت مثل برق و باد . درست مثل عمر ... این وبلاگ و  دوستان وبلاگی من  جزئ جدایی  ناپذیر و ماندگار در تمام زندگی من هستند برای همیشه....

#تولدت مبارک روزهای تنهایی حمیدرضا#