الان داره برف میباره و از اون طرف هم بادی خیلی سردی در حال وزیدن هستش . خدا کنه الان کسی  توی این هوا بیرون و بدون سرپناه و سرگردان نباشه. واقعا تحمل این هوای خیلی سرد  ، بدون سرپناه و تنهایی، خیلی سخته...

الان فقط یه فنجان چای داغ توی این هوا می چسبه. شما نمیخواید؟  من که میخوام برم همین الان بخورم....