دو

وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ ((غافر/60)

و پروردگارتان فرمود : مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم