الان زیر بارون خیس شدم. میشه زیر بارون درست مثل زمین تازه شده . میشه زیر بارون درست مثل خاک  بوی تازگی داد . میشه زیر بارون عاشقانه  قدم زد . میشه زیر بارون  به آرامش رسید . میشه زیر بارون  قدرت خدا رو فهمید. میشه زیر بارون  دعا کرد برای خوب شدن  درست مثل زمین که  زیر بارون دوباره خوب و تازه میشه. میشه زیر بارون  تشکر کرد از خدا به خاطر بارونش و  به خاطر این قطرات ریز آب که زندگی رو نو می کنه  تمام زشتی ها رو بالا میاره و بعد پاک می کنه  انگار که اصلا هیچ زشتی و کثیفی روی زمین  نبوده از اول... میشه زیر بارون خیس شد و مثل  بارون شد . نرم و لطیف و آروم کننده...

خدایا شکر....

....

امروز حالم خوب نبود از اول صبح دچار یاس و نا امیدی شده بودم . اما الان که چند دقیقه زیر بارون قدم زدم  انگار به آرامش رسیدم و انگار هیچ چیزی دیگه نیست بتونه ناراحتم بکنه... بارون....