تا باد  چنین بادا....

....

خوب نه از برف خبری شد و نه از بارون و باز این هواشناسی فقط اشتباه پیش بینی کردش . امروز که اتفاقا هوا آفتابی هم هستش و بدون یه تیکه ابر  سیاه که دلمون رو خک کنیم که شاید بباره!.  نمیدونم چرا اینطوری همش غلط پیشبینی می کنند اون هم هوای روز بعد رو نه سال دیگه همین روز  رو!( توی آلمان برای جام جهانی 2006 چند سال قبل پیش بینی هوا رو کرده بودن که روز مسابقات چطوری هستش ...)

...

بعضی وقتها دلم میخواد  کلا همه چیز رو ول کنم و برم یه جای دیگه . یه جای دور  که هیچ کسی رو نشناسم و کلا  قید همه چیز رو بزنم  اما باز نمیشه  میگم پدر و مادرم  ناراحت میشند نمی تونم باعث ناراحتی بیشتر اونها بشم.... دلم اما می خواد برم...

....

دیشب اتاقم رو عوض کردم و کامپیوترم رو که بالاخره تعمییر کردم رو  هم  اون اتاق بردم  حتی رفتن به یه اتاق جدید هم با اینکه داخل یه خونه  هستش باعث میشه احساس کنی محیط زندگیت جدید شده ....

....