بستنی  و آب هویج  خیلی می چسبه مخصوصا وقتی شب  نیم ساعت پیاده راه بری تا بستنی بخری و توی خونه آب هویج بستنی بخوری!!!

...