مثل اینکه وقتی به سر آدم هوای سرد بخوره  از داغی سر کم میشه و فکر آدم راحت میشه و سبکبال میشی  من همین الان این رو تجربه عملی کردم. حسابی حالم خراب بود اما الان سبکتر شدم. یه کم دیگه دلی که توی سینه ام از بس مونده و داغون و پوسیده شده و در حال انفجار هست آروم تر شده . فقط تنها بدی سرما اینکه یهو آنفولانزا می گیری و برای مدت زیادی  نه جسمت یاری میده و نه روحت و باید با بیماری دست و پنجه  نرم بکنی...

حالم داره  باز خراب میشه باید  باز بیرون برم...