سلام. دیدی غافل گیرت کردم ،،،،، درست زمانی که به یادم نبودی  یادت کردم!!!!

سلامتی رفیقی که اسم ما گوشه ی وبلاگش داره خاک میخوره!!!

.......

هوا آفتابی هستش سرد هم هستش زمستون شروع شده و  منتظر برف هستم. قدیمها  همیشه وقت کریسمس برف می امد و همیشه کارتون سرود کریسمس  رو تلویزیون نشون میداد اسکروچ و اون روحها  و اون کیسه پر از لباس چرک که سهم کریسمس حسابدار  دفتر اسکروچ بود! همیشه وقتی از مدرسه بعدازظهرها  خونه می امدیم توی این روز بدون ردخور این کارتون رو نگاه می کردیم انگار یه جور سنت  شده بود...

...

هوا این روزها  ابری هستش توی دلم ابرهای سیاه پر شده ... تا بعد