تولد حضرت مهدی (عج) مبارک باشه

 

من منتظرم منتظر يه نفر يکی که گفتن مياد  يه ادم خوب  يکی که  خيلی مهربونه

 

يه  کی که وقتی بياد ديگه ادما تنها نيستن ديگه کسی به کسی زور نمی گه

 

 وقتی اون  يگانه مرد بياد ديگه  کسی به خاطر بی پولی  و فقر خجالت نمی کشه

 

ديگه مردم با هم دوست ميشن همه خوشبخت هستن کسی ناراحت نيست

 

  وقتی اون بياد همه با هم مهربون ميشن ديگه کسی  با کس ديگه دشمن نيست

 

من منتظرم که اون بياد هر چند اگه من زنده نباشم اما  وقتی اون بياد خوشحال

 

ميشم که ديگه کسی تنها نيست و احساس تنهايی و ناراحتی نمی کنه

 

من منتظرم

 


  من شاد هستم به خودتون همش اين رو بگيد حتا اگه ناراحتی براتون اتفاق افتاد

 اين رو بگيد  تا وقتی اين حرف رو تکرار می کنيد اگه ناراحت هستيد به اين حرفتون

که بخودتون ميگيد بخنديد حتما بگيد اين حرفو بخودتون چون تاثير داره

 

يه روز دو تا قورباقه توی چاله بزرگ افتادن قورباقه های ديگه سر اون چاله جمع شدن

 اون دو تا قورباقه  شروع کردن به پريدن به بالا که بيان بيرون. غورباقه هايی که روی

چاله بودن شروع کردن به گفتن اينکه نپريد فايده نداره. يکی از  اون دوتا به حرف اونا

گوش کرد و ديگه نپريد و افتاد ته چاله و مرد اما  اون يکی قورباقه  از چاله بيرون در امد

 قورباغه های ديگه گفتن تو چرا به حرف ما گوش ندادی؟

بعد معلوم شد که اون قورباقه ای که بيرون امده کر بوده وفکر می کرده که اونا دارن

می گن تلاش کن بيا بيرون. از اين جا جادوی کلمات مشخص ميشه