روزها و شب ها هر چقدر بگذرند باز  این داغ  سنگین و دردناک،  کم نمیشود.  داغ اینکه نبودیم و نتوانستیم  در لحظه موعود ، در جای که حق کامل و باطل در حال نبرد بودند  یاری کنیم کسی که یاری خواست و ما لبیک نگفتیم. کسی دعوت به حق کرد و ما چون کر ان گوشها را بستیم و نرفتیم. این  ننگ پاک نخواهد شد این سستی  در لبیک گفتن . این داغ تمامی ندارد تا روزی که لبیک به دعوت  آخرین دعوت کننده آخرین موعود را بدهیم .... تا آن روز  هر قدر هم  اشک بریزیم باز این داغ تازه است...

...........

یا اَباعَبْدِاللَّهِ اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ

اى اباعبداللّه من تسلیمم و در صلحم با کسى که با شما در صلح است و در جنگم با هر کس که با شما در جنگ است تا روز قیامت ...

... اَنْ یَرْزُقَنى طَلَبَ ثارى مَعَ اِمامٍ هُدىً ظاهِرٍ ناطِقٍ [بِالْحَقِّ] مِنْکُمْ

روزیم کند خونخواهى شما را با امام راهنماى آشکار گویاى [به حق] که از شما (خاندان ) است

 

....

زیارت عاشورا