از زندگی چیز زیادی نفهمیدم اما اینقدر فهمیدم که زندگی بیشتر مواقع پوچ هستش بیشتر مواقع تنها هستی هرچقدر هم آدم کنارت باشه باز تنها هستی و این رونمیشه کاریش کرد حتی عشق هم نمیتونه این تنهایی رو پر بکنه. البته اگه به وجود عشق باور داشته باشی یا فکر کنی عشقی هم وجود داره !... زندگی مثل یه مرداب هستش که هرچقدر توش فرو بری بیشتر به مرگ و خفه شدن نزدیکمیشی تنها راه چاره اینکه بتونی خودت پیدا کنی و یه هدف داشته باشی که سخته اما ممکن هستش ( حداقل غیر ممکن نیستش). تنها راه چاره اینکه بتونی خودت روبالا بکشی و خودت رو با شرایط هماهنگ بکنی چون یک رنگ شدن یعنی پایان فرو رفتن کامل داخل مرداب !... باید خودت رو بالا بکشی و اماده بشی که همه چیز رو از نوع شروع کنی با یه هدف مشخص.... رسیدن به نور مقصد نیست هدف هستش...

...

سرم درد می کنه آماده پریدن توی آب هستم یه آب که عمقش انتهایی نداره ...

 

... روزی نیم ساعت پیاده روی ، باعث سلامت قلب میشود. مرکز بهداشت استان...( این رو با پیامک برام فرستادن . اینجا نوشتم که حداقل این وبلاگ زیادهم بی فایده برای دیگران نباشه)