هوا پاییزی کامل شده امروز بعد از ظهر هم که یه باران شغالی  امده (همون بارونی که وقتی آفتاب هست میباره و میگند وقت باریدنش  عروسی شغال ها هستش!) حسابی دلم  پاییزی شد پاییز  برگ ریزان و بادهای که توی دل تاریکی شبها  ، برگهای خزان زده  رو جابه جا می کنه و صدای که بین این برگها می پیچه  حس خاصی از  تنهایی و راز آلوده بودن این  زندگی رو درون  آدم ایجاد می کنه... 

هوای پاییزه و دلم میخواد زیر بارون و بادهای  پاییزی بی هدف قدم بزنم و برم و برم و برم  بدون اینکه بدونم کجا آخرش میرسم....