هوا بارونی شده به قول روزنامه ها هوا تا چند روز دیگه پاییزی هستش . من عاشق بارون هستم  اینکه زیر بارون قدم بزنم و خیس بشم و فقط  سکوت بعد از این خیس شدن و یکی شدن با قطرات بارون در فضا جاری باشه هیچ صدای نباشه حتی صدای  افتادن قطرات بارون داخل آبی که کناره های خیابون و کوچه جمع شده... عاشق این هستم که توی یه ارک خلوت قدم بزنم و به سبزه ها و درختها  نگاه کنم  در سکوتی که در فضا جاری میشه  تمام ذهنم رو از همه چیز پاک کنم و فقط قدم بزنم بیخیال گذشته و آینده ای که هنوز نیموده بشم ... بیخیال تمام  فکرها روزمره... فقط قدم بزنم ... زیر قطرات بارون...

...

عید فطر داره میرسه و به جای بهتر شدن  دارم روز به روز بدتر از قبل میشم... خدایا کمکم کن  ...