روحم رو کشتم. فکر می کرد خیلی اهمیت داره و چیزی هستش ... روحم رو توی یه سکوت و یه دم ظهر  پر از گرما کشتم و راحت شدم... دیگه روحم مزاحم نیست  دیگه هیچ احساسی  به اطر این روح لعنتی وجود  نداره و  اینطوری راحتتر میشه  توی اجتماع و خانواده و همه جا زندگی کرد.... روحم رو از بین بردم  درست مثل اینکه هیچ وقت نبوده...هیچ چیزی نبوده ...دیگه کاملا آماده  هستم که مثل یه مرده متحرک زندگی کنم و ... کلا مرده متحرک بودن بهتر از  روح داشتن هستش...

سلام من یه مرده متحرک  ، بدون روح هستم...