تولد امام حسين(ع) و امام سجاد(ع) و حضرت عباس رو به شما تبريك ميگم

 

 

اميدوارم توي اين سه روز به شما خوش بگذره و شاد باشيد

 

 

اميدوارم همه دوستاي خوبم توي اينجا توي اين سه روز به يه اروزشون برسن

اين هم يه شعر تقديم به دوستاي گلم كه به من محبت دارن و به ياد من هستن

كسي نيست / بيا زندگي را بدوزديم آن وقت/ ميان دو ديدار قسمت كنيم.

سهراب

 

اين شعر هم براي يكي از دوستاي عزيزم

صلاح از ما چه مي جويي كه مستان را صلا گفتيم / به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتيم

در ميخانه ام بگشا كه هيچ از خانقه نگشود / گرت باور بود ورنه سخن اين بود و ما گفتيم

من از چشم تو اي ساقي خراب افتاده ام ليكن /بلايي كز حبيب آيد هزارش مرحبا گفتم

قدت گفتم كه شمشاد است و بس خجلت به بار آورد / كه اين نسبت چرا كرديم و اين بهتان چرا گفتيم

اگر بر من نبخشايي پشيماني خوري آخر/ به خاطر دار اين معني كه در خدمت كجا گفتيم

جگر چون نافه ام خون گشت و كم زينم نمي بايد/ جزاي آن كه با زلفت سخن از چين خطا گفتيم

تو آتش گشتي اي حافظ ولي با يار در نگرفت/ ز بد عهدي گل گويي حكايت با صبا گفتيم