باز باران با ترانه... عاشق هوای بارونی و قدم زدن زیر بارون هستم درست مثل الان که داره بارون میباره... وقتی بارون میباره همه جا رو پاک میکنه و کثیفها و زشتها رو با خودش  میبره و تازگی و زیبایی  رو در همه جا ، جاری میکنه... کاش بارانی در  درون ما هم میبارید و تمام زشتها و بدیها رو از بین میبرد. کاش میشد با یه بارش باران  دوباره وجود ما تازه  میشد زندگی  ما زیبا میشد بدون هیچ آلودگی  که زیر نقاب هزاران چیز  اکثر افراد پنهان کردند ، دوباره  نو می شدیم...

باید زیر بارون برم....