من آدم بدی هستم!. میخواید بدونید  چرا؟ چون هنوز یه مقدار وجدان در وجودم هستش و  این وجدان باعث شده که من بد باشم. توی این دنیا نباید برای چیزی ناراحت شد یا  اصلا به روی خودت بیاری که دیگران هستند  . طبیعت وجود داره حیوانات و پرندگان وجود داره. نباید از دیدن   ظلم ناراحت بشی یا کاری بکنی . نباید نگران  هوای سرد و مردم  گرفتار در این هوا باشی . نباید به دنبال زیبایی باشی و به ابرها نباید نگاه کنی نباید از دیدن یک غنچه جدید گل  خوشحال بشی نباید از  اینکه بچه ای گریه  میکنه ناراحت بشی و نباید از این چهار راه های بیخود شهر و این رانندگان  که هیچ چیز براشون مهم نیست و فقط میخواند زودتر برسند تا  یک ساعت  علاف سر جاشون به انتظار  مسافر  بشیند  و براشون مهم نباشه که حتی یه آدم پیاده رو هم بکشند، عصبانی و ناراحت باشی. واقعیتش  اینکه کلا نباید هیچ احساسی داشته باشی و کلا بیخیال همه چیز  باشی...

....

چرا یه بارون نمیزنه که زیرش  خیس بشم  شاید تمام این چیزها از بین رفت . این ابرهای سیاه هم فقط همینطور هستند بدون هیچ بارشی ... بزن باران....