عشق را عشق است . فرق  است میان عشق و معشوق  و عاشق . 

عشق ماندنی و جاویدان  است  اثری زیبا  و ماندگار در این گیتی . عشق مفهموم و

معنای زندگی  واقعی ست  بدون عشق    ، زیبایی معنایی ندارد  بدون عشق

گل سرخ  اینقدر زیبا  نیست  بدون  عشق    زندگی ، زندگی نخواهد بود...

معشوق هر چند دست نیافتنی  هم  باشد  باز معشوق  است . با منبع و سر آغاز

عشق  اما عشق حتی با از بین رفتن   معشوق باز  هم عشق  زنده و  جاوید   خواهد

بود... معشوق...

عشق زیباست و عاشق  بودن  همراه  درد و  رنج  ست  ... عاشق  زیبایی و درد و رنج

  را با تمام وجود  حس می کند اما  باز عاشق ست  چون عشق   در قلب و ذهن او

ماندگار  و فراموشی  نشدنی ست ... عشق زیباست...

.................

نمیدونم چرا به بعضی چیزها که حتی برای ما  آزار دهنده  هستند هم عادت می کنیم

و  از بودنشون  بعضی وقتها ناراحت میشیم ...

..............

تمام ذوق و شوق  ما توی ماه بهمن توی مدرسه  این بود که   چه روزی قراره   زنگ

دوم ما رو ببرند حیاط مدرسه  تا  ٢٢ بهمن  رو مدرسه جشن بگیره و چقدر خوب  میشد

وقتی   بود که  زنگ درس دوست نداشتنی ما بود.  چقدر ذوق داشت

  اون تعطیلی  زودتر  و راحت شدن از کلاسهای خشک  سی و چند نفره...