بالاخره بارون امد. با اینکه همش چند دقیقه طول کشید اما حس خوبی داشت...